Om os

Samuelsgårdens opbygning

Om os

Samuelsgården er et sted, hvor børn fra 3-6 kl. færdes efter skoletid og hvor unge op til 18 år bruger deres fritid på at være sammen med venner og voksne, der kan få dem til at føle sig trygge, men også udfordre dem. 
At børnene hver dag på Samuelsgården har mulighed for at møde deres fast tilknyttede voksne gør, at der opstår et miljø med genkendelighed, tillid og gensidig respekt. Kendskab til og viden om det enkelte barn og dets baggrund gør det muligt at rumme barnet og møde det, hvor det er. 
Vi arbejder meget med at vise, der er plads til alle. Det gør vi ved at fokusere på hvert barns styrke og lære dem at værdsætte hinandens forskelligheder. Vi lægger vægt på, at alle har krav på respekt og en ordentlig omgangstone.


Vi sætter stor ære i at være meget aktive i udbuddet af muligheder, så der er plads til alle uanset interesse og behov. Der er plads til, at de frit kan udfolde sig med mulighed for at være nysgerrige, eksperimenterende og drage deres egne erfaringer. Der skal også være plads til ro og fordybelse, når behovet er der.

Vores rammer skal være med til at fremme børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed.

Vi lægger vægt på at personalet har et positivt livssyn, er omstillingsparate, er spontane, engagerede og fantasifulde, da det virker afsmittende på børnene.På Samuelsgården tænker vi, at det er en vigtig opgave at sikre børnene et godt og rigt liv gennem fællesskab. Alle børn og unge skal opleve sig selv, som en del af en venskabsgruppe, og at de har kompetencer til at gøre en forskel for andre.
Ligeledes indlæres mange fysiske kompetencer, som har stor betydning for udvikling af selvværd og selvtillid, som er afgørende for troen på egne evner og dermed lysten til at videreudvikle sig.

Omkring barnet er forældrene de vigtigste samarbejdspartnere. Derfor ser vi det som en naturlig del af vort arbejde med børnene at inddrage forældrene. Der er heldigvis på Samuelsgården tradition for en rigtig stor forældreopbakning. Samarbejdet med forældrene om barnet skal bygge på gensidig respekt og en åben dialog med udgangspunkt i ligeværdighed.
Vi har altid tid til at snakke med forældrene. Vi lægger meget vægt på at informere om vore aktiviteter og bruger hertil flere forskellige platforme; bl.a. Skoleintra, klubblad, infoskærm, Tabulex og Facebook. 
Der er informationsaften for nye forældre og forældreaften med valg til forældreråd. Desuden har vi en åben-hus arrangementer med forskelligt indhold.