Brugerråd i Miniklubben

Brugerråd er en gruppe af brugerrepræsentanter/forældre, som diskuterer og kommer med forslag til forbedringer og ændringer i dagligdagen på institutionen. Brugerrådet diskuterer emner, der optager brugerne, og kan således være med til at sætte temaer på dagsordenen og tage problemstillinger op med personale og ledelse. De skal agerer høringsorgan i alle relevante sager i forbindelse med Miniklubbens virke, og samtidigt støtter Miniklubbens personale ved arrangementer som grillfest, vikingeuge osv. Brugerrådet består af Miniklubbens leder, en personale repræsentant, samt 4-6 forældre i Miniklubben. En af forældrene skal fungerer som formand og indkalde til møder med dagsorden kvartalsvis, eller efter behov.

Er du interesseret i at blive en del af brugerrådet i Miniklubben, kontakt da Miniklubbens leder 

Steen Jull Jensen på tlf 20292041, eller på mail stjj@varde.dk

Mvh

Steen Jull og Thomas Møller

Miniklubben