PRAKTISK OPBYGNING

Miniklubbens opbygning

PRAKTISK OPBYGNING

I Miniklubben er der børn fra bhv. kl., første og anden klasse. Børnegruppen er sammensat af børn der kommer fra forskellige sociale forhold. De fleste har fulgtes ad gennem dagplejen og børnehaven, så mange kender hinanden på forhånd. Alle bhv, 1 kl, 2 kl, har personale fra miniklubben tilknyttet.

PERSONALEGRUPPEN

Vi søger at sammensætte personalegruppen så den spænder bredt både mht. alder, køn, uddannelser og interesser. Dette betyder, der er stor fleksibilitet og en bred vifte af praktiske kompetencer. Vi stræber mod, at alle børnene kan finde en voksen at identificere sig med og at alle børn har den tryghed, at de oplever, der er en voksen som kan rumme dem.

Vi lægger vægt på at personalet har et positivt livssyn, er omstillingsparate, er spontane, engagerede og fantasifulde, da det virker afsmittende på børnene.

RAMMER

Miniklubben er en meget stor blanding af ture med aktiviteter i mindre grupper og ude og inde aktiviteter på stedet. Vores rammer skal være med til at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed i retning af aktive og kreative børn. Der er plads til at de frit kan udfolde sig med mulighed for at være nysgerrige, eksperimenterende og drage deres egne erfaringer. Der skal også være plads til ro og fordybelse når behovet er der.

SKOLE/SFO

For at sikre børnene optimale udviklingsbetingelser og få alle med i fællesskabet og fremme de forskellige kompetencer, skal skole og SFO supplere hinanden, så vi sammen dækker bredt.

LYST OG ENGAGEMENT

SFOen arbejder som udgangspunkt i aktiviteter som er frivillige for børn at deltage i, da det jo er fritiden vi dækker. Her kan man sammen med en voksen og nogle ligesindede kammerater fordybe sig i et interessefællesskab, der ikke er styret af klokken.

FÆLLESSKAB 

SFOen søger at få alle med i en frivillig gruppedannelse ud fra naturlig sammenhørighed via fælles interesser. Ud fra den betragtning at det er børnenes fritid, søger vi at børnene udvikler balancen i at være sammen med venner uden at låse hinanden, sige til og fra på en hensigtsmæssig måde. Alle skal ikke være venner, men alle skal have en ven, og alle skal respektere og udvikle en vis forståelse for hinanden.

FYSISK UDVIKLING 

SFOen skal udvikle fysiske rammer både i huset og udenfor, så det sammen med de meget alsidige voksenstyrede aktiviteter inddrager både egne udeområder, samt udnyttelse af de rige naturmuligheder vi er omgivet af. Alt sammen for at stimulere børnene udover, hvad de deltager i sammen med de voksne, også udvikler lysten og ser mulighederne, så de ud fra egen interesse og på mange måder af sig selv vælger at være aktive og oplever det positivt. Målet er at alle får den oplevelse. Midlet til at opnå dette er at forstå bevægelse meget bredere end idræt. Her er arbejdsagtige aktiviteter, håndværksmæssige kompetencer, spejderånd, fantasilege og grusgravsræs ligeværdige aktiver der skal udnyttes.

PRAKTISKE KOMPETENCER

SFOen skal præsentere børnene for et meget bredt og alsidig udvalg af aktiviteter. Børnene skal have mulighed for at fordybe sig på egne præmisser, samt videreudvikle med voksenstøtte. Målet er at alle udvikler troen på, at man kan noget. Dette understøttes af at man også udvikler konkrete kompetencer som man selv oplever som værdifulde og også anerkendes af andre. 

SOCIALE KOMPETENCER

Sociale kompetencer er vigtige færdselsregler og giver os en grundlæggende selvtillid og tryghed som mennesker. Men sociale kompetencer involverer ikke personligheden, og det er i dannelsen, at vi sætter vores eksisterende virkelighed på spil og lader os opsluge af for eksempel venners selskab og musik. Samme overskridelse sker i legen, hvor pædagogerne lærer børnene ikke kun at fungere som mennesker, men udvikler dem kreativt.