Samuelsgårdens venner

Samuelsgårdens Venner er en støtteforening for KLUBBERNE SAMUELSGÅRDEN.

Foreningens formål er idemæssigt og økonomisk at virke for igangsætning og opretholdelse af fritidsaktiviteter for børn og unge, der er medlem af klubberne Samuelsgården.

Baggrunden for oprettelsen af foreningen var en erkendelse af, at de kommunale budgetter kun rækker til det absolut nødvendige og ikke rummer muligheder for udvidelse af aktiviteter og ønskelige nyanskaffelser. På dette grundlag dannede en kreds af forældreforeningen Samuelsgårdens Venner for at kunne udvide rammerne for aktiviteter i Samuelsgården.

Gennem årene er det lykkedes at samle midler til købe:

  • Den første bus
  • 19 kanoer
  • 2 både
  • 3 bådtrailere
  • 1 crossmaskine,
  • materialer til start af dyregården
  • 1 varmhøjtryksrenser
  • Diverse musikinstrumenter
  • Og ikke mindst en ødegård i Sverige.

Alt det er blevet finansieret via medlemskontingentet på 50 kr. om året, gennem støtte fra fonde og forældre, aktiviteter på Ho Fåremarked, kanoudlejning, annoncetegninger, OK-benzinkort Super Brugsen Oksbøl og Gustavfester.

Vi må erkende, at også vores kommune er presset på økonomien. Der er kun penge til det mest nødvendige i klubberne Samuelsgården, så som lønninger, daglig vedligeholdelse af bygninger og de alm. aktiviteter.

Vi ved, at der er mange her i kommunen, der er stolte over de mange aktiviteter, klubberne Samuelsgården tilbyder, og den måde de passer vores børn og unge på i forhold til andre kommuner.

Det er vi også. Derfor er det vigtigt, at vi forsætter arbejdet så børnene og de unge mærker en forskel. Når vores børn og unge har det godt, har vi det også meget nemmere som forældre.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Samuelsgårdens Venner.